Zimní dovolená v Egyptě

V zimním období láká stále více poznání chtivých Čechů teplé africké klima k návštěvě Egypta, kolébky jedné z nejstarších civilizací na světě. Přívětivé zimní počasí přímo vybízí k návštěvám zdejších jedinečných kulturních památek nevyčíslitelné hodnoty, se kterými se dají srovnat snad jen mayské pyramidy ve Střední Americe. Tyto čtyři nejznámější památky nesmíte vynechat!Pyramidy v Gíze.jpg
Pyramidy v Gíze
Tyto pyramidy byly vybudovány jako místo posledního odpočinku egyptských králů a jejich manželek. Na území Egypta se nachází přibližně sto pyramid různých velikostí a stavebního stylu. Nejznámější z nich je pyramida faraona Chufua z období 4. dynastie, jejíž stáří je odhadováno na 4500 let. Její vrchol ční do úctyhodné výšky 137,5 metrů.
Údolí králů
Místo nacházející se na západním břehu Nilu, které sloužilo v období 18. až 20. dynastie jako pohřebiště králů. Nachází se zde 65 hrobek králů, z nichž nejznámější patří faraonům Amenhotepovi ll., Ramessi lll., Ramessi Vl., Thutmosi lV. nebo Tutanchamonovi. Většina hrobek byla nádherně zdobena malbami a náboženskými texty, které se více či méně dochovaly dodnes.
Chrám v Karnaku
Soubor staveb tvořící tento chrám je největší chrámový komplex v Egyptě a byl zasvěcen slunečnímu bohu nazývaného starověkými Egypťany Amon-Re. Nachází se na východním břehu řeky Nil, nedaleko města Luxor. Nejnavštěvovanější a zároveň nejzachovalejší částí chrámu je Sloupová síň, která je tvořena 134 masivními sloupy zdobenými malbou. Jeho založení je datováno kolem roku 2000 př. n. l. a v průběhu dalších 1500 let byl postupně dostavován.Chrám v Karnaku.jpg
Chrám královny Hatšepsut
Jde bezesporu o jednu z nejvýznamnějších staveb v západních Thébách, kterou nechala za své vlády vybudovat královna Hatšepsut, vládnoucí v období 18. dynastie. Chrám byl zasvěcen bohu Amonu a je zasazen do přírodního skalního masivu. Je tvořen třemi terasami spojenými monumentálním schodištěm a sloupořadím. Chrám byl během své existence několikrát výrazně poničen, avšak největší podíl na degradaci chrámu měl faraon Thutmose lll., který cílevědomě ničil odkaz své předchůdkyně královny Hatšepsut.