Tajemství horního a dolního Posázaví

Řeka Sázava pramení na Českomoravské vrchovině v oblasti Žďárských vrchů a protéká severozápadním směrem k Praze, kde se u Davle vlévá do Vltavy. Je to tedy řeka, jejíž tok se kompletně odehrává na našem území, podobně, jako je tomu u Vltavy. Máme tedy jedinečnou možnost prozkoumat okolí obou řek, aniž bychom byli nuceni vycestovat za hranice České republiky.

Sázava u Davle

Sázava je navíc typickou řekou osadníků a trampů, kteří se k jejím břehům vydávali již za první republiky, a to zejména do oblasti dolního Posázaví, mezi Čerčany a Hradišťkem. Atraktivita dolního Posázaví vzrůstá zejména díky zalesněnému údolí v okolí hory Medník, a poměrně výrazným peřejím, o kterých se také zmiňuje ve svých skladbách folková skupina Brontosauři.

Některé trampské osady tu přetrvaly dodnes a s nimi se tu udržují v součinnosti i další generace osadníků, ovšem ta pravá atmosféra dvacátých a třicátých let minulého století je dávno ta tam. To ovšem neznamená, že bychom se do kraje řeky Sázavy nemohli vypravit, je tu především krásná příroda a dostatek klidu a pohody, kterou ve městě neobjevíte.

řeka Sázava

Velkou výhodou celého Posázaví je dopravní dostupnost. Již před mnoha desítkami let se v těsné blízkosti Sázavy začaly stavět železniční tratě a Sázava je také snad jedinou řekou na našem území, kde lze vlakem procestovat téměř celou vzdálenost podél vodního toku, v tomto případě ze Žďáru nad Sázavou až k soutoku s Vltavou. Je to trať dlouhá přibližně 210 kilometrů, a chcete-li si ji užít, budete na to potřebovat skoro celý den.

Měli bychom se také zmínit o horním Posázaví, zejména o zajímavém úseku mezi Světlou nad Sázavou a Zručí nad Sázavou. Máme na mysli především peřeje Stvořidla, jednu z nejkrásnějších přírodních scenérií v Evropě. Je zde patrné původní balvanité koryto, se všemi vodními válci, stupni a prohlubněmi, které si lze projít pěšky po červené značce podél řeky v úseku dlouhém zhruba čtyři kilometry.