Neztěžujte práci zubařům, nemají to s vámi snadné

Když se lidé mezi sebou na ulici baví o svých zkušenostech se zubními lékaři, obvykle přetřásají téma bolesti, strachu a utrpení na sklopném křesle. Rozhovor někdy nabývá dramatických rozměrů a někteří jedinci vykreslují své prožitky vskutku barvitě, až z nich naskakuje husí kůže.

zubař v Praze

Zamysleli jste se však také někdy nad tím, jaké prožitky pociťuje váš zubař? Ne každý pacient je totiž ukázněný a zodpovědný, do ordinací dentistů mnohdy vstupují lidé s nevyčištěným chrupem, s propoceným a zapáchajícím oblečením, s neumytou pokrývkou hlavy, s cigaretovým odérem a také pod vlivem alkoholu a někdy dokonce i drog.

zubní lékařka

Alkohol na posilněnou

Alkohol roztahuje cévy a uvolňuje vnitřní napětí, takže svým způsobem funguje jako analgetikum. Když se řekne, že si dáme „skleničku na posilněnou“, máme tím na mysli spíše zklidnění a přibrzdění nervové soustavy, která ve vypjatých okamžicích mnohdy navozuje pocity strachu. Vlastně tím oklameme základní životní instinkt pro přežití a pod vlivem alkoholu se pak chováme zcela nepřirozeně a neadekvátně dané situaci.

Posilnění alkoholem před vstupem do ordinace zubaře v Praze však nedoporučujeme ze třech důvodů: Za prvé z vás může být cítit, a to je pro každého lékaře velmi nepříjemné. Vdechovat vaše alkoholové výpary s rumovou příchutí může mít vliv i na jeho pracovní výkon, a vy přece máte zájem na tom, aby jej zubař odvedl profesionálně – co nejlépe.

Za druhé půjde-li o zákrok, kde bude zapotřebí použít znecitlivující sérum, bude kombinace této látky s alkoholem v krvi příliš velkou zátěží pro vaše játra i ledviny. Proto si raději odpusťte i byť jen nepatrnou dávku, například jednoho panáka slivovice.

Za třetí pacient pod vlivem alkoholu špatně spolupracuje, a v jistých situacích to může mít na celkový proces ošetření ústní dutiny neblahý vliv. Zubař vás také kvůli podezření z vlivu alkoholu může z ordinace vykázat.